Infraestructures web

Solucions digitals completes, des d’allotjaments web fiables i escalables fins a servidors d’aplicacions eficients. Simplifiquem la gestió de correu electrònic, facilitem la col·laboració amb solucions de compartició de fitxers, i garantim la seguretat amb certificats SSL. A més, cuidem les teves dades amb solucions automàtiques de còpies de seguretat. El nostre experimentat equip de programació personalitza solucions per a les teves necessitats específiques, recolzant-te a cada fase de la teva presència digital.

Serveis personalitzats

Assessorament personalitzat que s’adapta a les vostres necessitats, brindant un suport tècnic sòlid i contractes de manteniment fiables. A més, ens destaquem en la creació de projectes a mida, assegurant-nos que cada solució sigui única i compleixi els teus requisits específics. El nostre compromís és proporcionar serveis integrals, recolzats per un equip especialitzat, per garantir l’èxit i l’eficiència en cada aspecte del projecte. Afegim aquest text per assegurar-nos que tots dos textos tenen la mateixa longitud.

Aplicacions desenvolupades per sol·lucionar necessitats concretes i per implementar de manera ràpida i transparent, en format “pagament x ús

Canal Denúncies

Aquesta aplicació permet solucionar l’obligatorietat per Llei, que tenen totes les empreses de més de 49 empleats, per a disposar d’un canal completament anònim de denúncies que protegeixi l’informant. Gestiona els casos, els temps estipulats per a cada etapa i les diferents categories que recull la Llei.

Control Horari

La gestió del control horari és obligatòria per a totes les empreses des de l’any passat, el que fa imprescindible implementar un sistema com el nostre, completament digitalitzat i que recull totes les singularitats que ens trobem actualment, com per exemple, personal amb alta mobilitat o desplaçats, diferents seus o delegacions, personal de producció sense accés a ordinador, etc.

Control de Despeses

Controlar i liquidar els tíquets de despeses del personal sempre ha estat tasca lenta i manual, per això la nostra aplicació digitalitza i automatitza el procés, evitant errors, retards i recursos dedicats. Des del moment que es produeix la despesa, ja queda registrat a l’usuari i llest per a la seva validació. Amb la nostra solució homologada per la AEAT no fa falta ni guardar els rebuts en paper.

Gestor d’Incidències

Potentíssima aplicació per a disposar d’un sistema de gestió d’incidències, de tíquets i d’hores, amb seguiment i historial de cada cas fins al seu tancament. Control de dedicació amb hores assignades prèviament o acumulatives, assignació de responsable i interlocutors i generació d’informes o panell de control inicial personalitzable.

Consultoria, maquetació i realització de Projectes WEB

Comerç electrònic

Formació on-line

Formularis i BBDD

Comunicació

Virtualització d’Infraestructures

Allotjament Personal,
Professional.
Servidors Virtuals
Pùblics i Dedicats.
Serveis Corporatius.

Servidors físics per
aplicacions i virtualització
d’infraestructures.
Emmagatcemament,
Seguretat i BackUp,

Servei Tècnic i Suport. Contractes de Manteniment i Assistència.

+
0
Anys d'experiència
+
0
Dominis custodiats
+
0
Servidors gestionats

Identitat i Presència a Internet

Rescat, registre i custodia de dominis amb qualsevol de les terminacions disponibles: .es, .cat, .com, .org, .coop, etc.

Certificats SSL per encriptar la informació que es transmet entre un lloc web i els seus usuaris. Redueix el risc que informació confidencial, com a contrasenyes o dades bancàries, pugui ser interceptada per persones no autoritzades.

Disseny i programació de projectes WEB, desenvolupats al 100% pel nostre equip de Barcelona. Gestionem des de la maqueta inicial fins a la publicació, la formació i posada en marxa de l’espai web.

Contractes de Manteniment, Suport i Assistència.

Entorns Col·laboratius

Gestor de correu electrónic, basat en tecnologia de codi obert, que ens permet organitzar i dispossar de tota la nostra correspondència digital, per Pop o iMap, de tots el comptes que tinguem actius.

Paquet d’aplicacions ofimàtiques sense cost de llicència, compatible amb els formats d’altres aplicacions ofimàtiques de pagament, que permet la creació personal i compartida a temps real, de qualsevol document de text, full de càcul I presentació entre d’altres.

Sistema basat en tecnologia Open Source, ubicat i gestionat integrament en els nostres servidors, per facilitar la compartició d’arxius i documents entre els components d’una organització o comunitat, controlat totalment els accesos i la seguretat de la informació.